ჰაერის გარემოს ინსპექტირება საავადმყოფოებში

გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემების კომპანია გამა გთავაზობთ უპრეცედენტო მომსახურებას.

საავადმყოფოებში გათბობის, ვენტილაციის, მიკროკლიმატისა და ჰაერის გარემოს ინსპექტირება

გთავაზობთ თქვენს სამედიცინო დაწესებულებაში, გათბობის, ვენტილაციის, მიკროკლიმატისა და ჰაერის გარემოს შემოწმებას, დიაგნოსტიკას, შეფასებასა და კანონით განსაზღვრულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

ჩვენ:

  • შეგიმოწმებთ არსებულ მდგომარეობას და კანონით განსაზღვრულ სტანდარტებთან შესაბამისობას;
  • ჩავატარებთ სრულ დიაგნოსტიკას;
  • შევაფასებთ ჩასატარებელ სამუშაოებს;

თქვენთვის იმუშავებს  გამოცდილი და სანდო პროფესიონალთა ჯგუფი.