ვენტილაცია

ვენტილაციის სისტემა შენობაში  ახდენს  რეგულარულ ჰაერცვლას და შესაბამისად ქმნის ჟანგბადითა და სუფთა ჰაერით უზრუნვეყლყოფილ გარემოს, როგორც საცხოვრებელ, ისე სამუშაო სივრცეში და სამედიცინო დაწესებულებებში.

ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას, პროფესიონალების მომსახურებას, როგორც დაპროექტების, ასევე იმპლემენტაციის სამუშაოების შესრულებას შენობების სპეციფიკისა და თავისებურებების გათვალისწინებით.

 

 

ვენტილაცია